Restaurování vitráží

Při restaurování využíváme nejnovější osvědčené technologie a materiály, které jsou nejvhodnější pro konkrétní vitraje. Nezbytností je využívat původní technologie výroby vitrají, především sklomalbu sklářskými barvami a lazurami s využitím ručně foukaného nebo válcovaného tabulového skla. Restaurování předchází vždy historický restaurátorský průzkum, podrobná fotodokumentace a v některých případech laboratorní analýzy. Na základě zjištěných poznatků vyhotovíme odborný restaurátorský záměr, který je nedílnou součástí restaurátorského zásahu.